Grampet Debreceni Vagongyár Kft.

Társaságunk, a Grampet Debreceni Vagongyár Kft a Grampet csoport tagja. A tulajdonos, a román Grampet S.A 2009. júniusában vette meg az egykori MÁV Debreceni Járműjavító Kft-t korábbi tulajdonosától, a MÁV Zrt-től. Cégünk tulajdonosa és neve megváltozott, struktúrája, tevékenységei köre, elérhetőségei azonban nem.

Társaságunk története

A magyarországi vasútépítés során a "Tiszavidéki Vasúttársaság" 1857-ben fektette le az első síneket Hajdú vármegye területén, és a megépült vonal földrajzi központja Debrecen lett.  A következő években tovább épült a megye vasúthálózata, majd 1890-ben, az államosítás során MÁV átvette a korábban más vasúttársaságok tulajdonában lévő vonalakat és így Debrecen a század végére fontos vasúti csomóponttá vált. 1890-ben az üzletvezetőség kialakításával tovább erősödött a város szerepe. A "Debreceni MÁV Műhely" alapításáról 1893-ban hozott döntést követően a termelés 1898 szeptember 20.-án indult be 264 munkással, rendkívül jelentős hatást gyakorolva a város gazdasági életére.  A debreceni műhely főműhely jelleggel kezdte meg a működését, ami a gőzmozdonyok, teher- és személykocsik karbantartása, javítása mellett az időszakos fővizsgálati és főjavítási munkák elvégzésére is jogosított. Már az első évben a megjavított 58 gőzmozdony mellett több mint ötezer vasúti kocsi különféle javítását végezték el.  Az üzem beindításához, a dolgozók betanítására más járműjavítókból hoztak szakmunkásokat. A szakmai utánpótlás biztosítása érdekében már az első évben beindították a "tanoncképzést", és 1900-ban a műhelyben saját tanműhelyt és tanonciskolát létesítettek négyéves képzéssel. A főműhely jellegből adódóan az üzemhez fiókműhelyek is tartoztak. A rendkívül precízen végzett munka eredményeképpen a debreceni üzemet már országszerte a szép és rendes munkájáról emlegették.
 
Az első nagyobb fejlesztési periódus 1911-1914 között folyt le az akkor már közel 1000 főt foglalkoztató üzemben. Bővült a kocsiszerelő műhely, a kovácsműhely és a famegmunkáló épület. Az első világháború alatt a hadiforgalom következtében ugrásszerűen megnövekedett a gőzmozdony- és kocsijavítás mellett hadiszerek gyártásával is foglalkozott a műhely. Az 1917. évi 1553 fős létszáma alapján az ország harmadik műhelyének számított. A két világháború között a javítási teljesítmény jelentősen visszaesett, csak közvetlenül a háború előtt érte el a korábbi, 1914-es szintet. 1944. június 2-án a műhelyt ért szőnyegbombázás következtében az épületek és berendezések nagy része elpusztult. A háborús károkat követő helyreállítás után 1946-ra a műhely termelése ismét a fő profilra irányult. Az 1949-től önálló vállalatként működő MÁV Debreceni Járműjavító Üzemi Vállalat a Tiszántúl egyik legjelentősebb vállalata lett. Nagyságával, múltjával, hagyományaival döntő szerepet játszott a megye életében. Az 1950-es években az üzem fő profilja, a járműjavítás terén jóval nagyobb teljesítményt nyújtott, mint az előző időszakban bármikor, emellett egyre nagyobb darabszámban készültek normál, ill. keskeny nyomtávú új gyártású személy- és teherkocsik.

  Ebben az időszakban kezdődött el a favázas személykocsik korszerűsítése, vasvázassá történő átalakítása. Az 1960-as években országos szinten előtérbe került a szállítás korszerűsítése, és ez ráirányította a figyelmet a járműjavítók fejlesztésére is. Az üzem gépparkja, energiaellátása, belső anyagmozgatása jelentősen korszerűsödött, új festőcsarnok épült.  A vasúti kocsik gyártása mellett beindult a csuklós villamosok gyártása is. A vállalat létszáma ekkor 2600 fő körül ingadozott. 1968-tól az önálló vállalati jelleg megszűnésével, mint MÁV üzem fő profiljául a tartály- és teherkocsi javítást kapta, megszüntetve a korábban bár kis darabszámban ugyan, de folyó új gyártást. Ezen időszak legjelentősebb fejlesztése a korszerű kerékpárjavítás kialakítása volt. A gőzmozdonyjavítás a 70-es évek végére megszűnt.

Az 1980-as években igen jelentős kapacitásbővítő fejlesztések történtek. Ekkor épült a ma is korszerű új javító csarnok korszerű segédüzemekkel, festőkabinokkal.  Jelentősen javította a munkakörülményeket és egyben az elvégzett munka minőségét a kocsik javítás előtti alapos tisztítása.  E célból épültek a saját fejlesztésű speciális mosóberendezések, melyekkel mind a külső, mind a belső mosást korszerű körülmények között lehet végezni. Természetesen kapcsolódó létesítményként megépült a szennyvíztisztító berendezés is.  Az üzem javítási profiljából adódóan már a 80-es években foglalkozott a MÁV kocsik javítása mellett un. "idegen", azaz nem MÁV tulajdonú kocsik, elsősorban folyadék- és gázszállító tartálykocsik javításával is.

1992. december 30-tól a MÁV Debreceni Járműjavító Kft, mint a MÁV egyszemélyes tulajdonú leányvállalata, önálló gazdasági társaságként működik. Átalakuláskori létszáma 800 fő volt. A társaság piacépítése során hamar kapcsolatot tudott teremteni a MÁV-on kívüli korábbi partnerei mellett új partnerekkel. A megrendelői igények maradéktalan kielégítése érdekében elsők között vezette be az ISO minőségbíztosítási rendszert, melynek mottója:  "Társaságunk speciális felkészültséggel és százéves hagyománnyal rendelkezik, és képes a mindenkori vevő minőségi igényeinek megfelelni a vasúti vontatott járművek gyártása és javítása területén". Bevezetését követően a DB és az ÖBB járműjavítási engedélyének megszerzése tette lehetővé, hogy az e két vasúthoz besorolt kocsik vonatkozásában is mindennemű javítás elvégezhető.  Évről-évre bővítve a megrendelők körét, tevékenységében meghatározó lett a speciális új kocsik gyártása, ill. az egyre inkább keresett átépítés, modernizálás.  E tevékenység előfeltétele a géppark és a technológiai berendezések folyamatos fejlesztése: szemcseszóró berendezések, korszerű lemezmegmunkáló, élhajlító és hegesztő gépek, speciális készülékek, mérőeszközök biztosítják a megfelelő technikai hátteret a jól képzett szakembergárda számára. Természetesen a társaság rendelkezik minden szükséges hegesztési és hegesztőüzemi tanúsítvánnyal. Jövőbeni célja a társaságnak a profiljába tartozó területen úgy belföldi, mind külföldi piacon minél több megrendelő igények megfelelni, tovább szélesíteni a jelenlegi javítási és gyártási tevékenységet. 

Vasúti kocsigyártás

2 tengelyes eltolható oldalfalú kocsi (Hbbills-310/311)
550 db, német megrendelésre gyártott eltolható oldalfalú 2 tengelyes vasúti kocsi. A megrendelő tulajdonát képező tervek alapján 550 darabos széria készült. A vasúti kocsi a rakomány rögzítésére 4 darab válaszfalat tartalmaz. A kocsi rakfelületének hossza alapján a leghosszabb 2 tengelyes eltolható oldalfalú kocsi Európában.

10 tengelyes Ro-La kocsi (Saadkkms)
360 db speciális kialakítású kamionszállító vasúti kocsi gyártása ABB-Henschel licensz alapján román és osztrák megrendelésre két ütemben. A kocsik alacsony padlómagasságuknak köszönhetően hegyvidéki közlekedésre kiválóan alkalmasak. A 10 tengelyes futómű miatt nagy rakomány tömeg engedhető meg, továbbá a karbantartás igény is csökken a 8 tengelyes konstrukciókhoz képest.

8 tengelyes Ro-La kocsi (Saadkms)
1 darab (prototípus!) német megrendelésre gyártott síkvidéki 8 tengelyes süllyesztett rakterű vasúti kocsi. A megrendelő tulajdonát képező terv alapján készült el a kocsi. A padló magassága alapján a kocsi síkvidéki közlekedésre alkalmas.

Falrrs 152
120 darab, azaz 60db 12 tengelyes ikeregység gyártása vasérc szállításához a német vasút, a Deutsche Bahn számára 2 x 70m3 űrtartalommal és 2 x 115 t hasznos teherbírással, hidraulikus ajtóműködtetéssel.

Vasúti kocsi átalakítás

2 tengelyes Gcga hűtő kocsi átalakítása Lgs konténerszállító kocsivá
Svájci megrendelésre saját tervek alapján 200 darab hűtőkocsi átalakítása Lgs típusú konténerszállító kocsivá. A kocsi 20' konténerből 2 darabot, 30' konténerből 1 darabot illetve 40' konténerből 1 darabot képes szállítani.

2 tengelyes eltolható oldalfalú Hbills átalakítása Hbis-tt kocsivá
Német megrendelésre a megrendelő tervei alapján Hbills típusú kéttengelyes eltolható oldalfalú vasúti kocsik átalakítása, eltolható ponyvázott oldalfalú speciális kialakítású Hbis-tt sorozatú vasúti kocsivá. A különlegesen magas kialakítású kocsi meghatározott útvonalon autó alkatrészek szállítására lett kialakítva. A rakomány rögzítésére belső eltolható válaszfallal van a kocsi felszerelve. Az átalakítás 4 ütemben készült, és 570 kocsi átalakítása történt meg.

2 tengelyes Gbgs kocsi átalakítása eltolható oldalfalú Hbills kocsivá
Magyar megrendelésre a tulajdonos Gbgs típusú teherkocsiinak átalakítása eltolható oldalfalú Hbills kocsivá. Az alváz, futómű, vonó és ütköző készülékek változatlanul maradnak, míg a kocsiszekrény új homlokfalat kap. A kocsiszekrénybe bontásból származó tetők és oldalfalak lettek felhasználva. A rakomány rögzítésére 2 darab eltolható válaszfal került beépítésre.

2 tengelyes iker Laas kocsi átalakítása eltolható oldalfalú Hirrs kocsivá
Német megrendelésre Laas típusú iker pőre kocsi átalakítása Hirrs típusú eltolható ponyva oldalfalú teherkocsivá. 50 db ikerkocsi egység készült el. Az átalakítás a megrendelő tervei alapján készült.

2 tengelyes Ks kocsi átalakítása Lgss illetve Laagrss típusú kocsivá
Magyar megrendelésre saját tervek alapján Ks típusú pőre kocsi átalakítása Lgss illetve Laagrss típusú konténerszállító kocsivá. A konstrukció alkalmas 20', 30' és 40' konténerek illetve csereszekrény szállítására.

4 tengelyes Rs kocsi átalakítása Slps fordítókeretes kocsivá
Rs típusú kocsi átalakítása ACTS rendszerű kifordítható keretes Slps típusú pőre kocsivá. Az átalakított kocsi alkalmas konténerek kombinált fuvarozására, illetve konténerek vasútról közútra történő gyors egyszerű áthelyezésére. Az átalakításból 40 darab készült.

Zas típusú tartálykocsi átalakítása Zaes típusú szigetelt falú tartálykocsivá.
Magyar megrendelésre saját tervek alapján, a megrendelő tulajdonát képző Zas típusú tartálykocsik átalakítása szigetelt falú Zaes típusú tartálykocsikká. A szigetelést 100 mm vastag kőzetgyapot paplan alkotja, mely a tartály testen elmozdulás ellen biztosítva van. A kocsi külső borítása alumínium.

2 tengelyes hűtőkocsi átalakítása Lgss típusú konténerszállító kocsivá
Svájci megrendelésre hűtő kocsiból átalakított Lgss típusú konténerszállító kocsi. A kocsi alkalmas 2 darab 20' illetve 1-1 darab 30' vagy 40' konténer szállítására. A kocsi WTC 49' csereszekrény szállítására alkalmas.

Rmms kocsi átalakítása Eams kocsivá
MÁV megrendelésére Rmms pőre kocsi átalakítása Eams típusú vasúti kocsivá. A kocsi átalakítás saját tervek alapján készült. Eams kocsi kibővített főjavításának megfelelően a kocsi új oldalfalat kapott, valamint monoblokk kerékpárokkal lett felszerelve.

8 darab Sammps kocsi átalakítása
Az európai vasúti eloírások szerint gyártott Sammps alapkocsira épített vasúti vonalépíto kocsi átalakítása, az ausztrál vasúti eloírásoknak megfelelo kialakítású, központi ütközo-vonó készülékkel szerelt kocsivá. A kocsi fékrendszerének az ausztrál üzemi és féktechnikai eloírásoknak megfelelo módon történo átépítése. A kocsiszekrény módosítása az ausztráliai urszelvényhez készített szukítés számítás alapján.

5 darab Faccpps kocsi átalakítása
Az eredeti Faccpps kocsi Diamond forgóvázzal rendelkezett, ennek nehézkes alkatrész ellátása miatt a tulajdonossal egyeztetve az eredeti forgóvázat Y25Ls-C típusú forgóvázra cseréltük. Az 5 darab kocsi dozátor szerkezetét teljesen szétbontottuk és felújítottuk. A kocsi szekrény felso garat részét visszabontottuk, és az új felso részt új, finomszemcsés acélból alakítottuk ki. A kocsi teljes szemcseszórást és új festést kapott.

Vasúti kocsi javítás

Cégünk profiljába szervesen illeszkedik a különböző típusú vontatott vasúti kocsik (tartály, nyitott, pőre, fedett, speciális stb.) javítása, különböző időközönkénti felülvizsgálata. A megrendelő igénye szerinti vizsgálatok, javítások vonatkozhatnak a kocsiszekrény, felépítmény, alváz, forgóváz (beleértve a rugó, csapágy, kerék) fékberendezés fővizsgálatára, javítására.

Az alábbi kocsitípusok javítására, fővizsgálatára vállalkozunk:

Tartálykocsik:
- ásványolajtermékek szállítására alkalmas (benzin, gázolaj stb.) fűtőcső nélküli tartálykocsik
- ásványolajtermékek szállítására alkalmas (fűtőolaj, bitumen stb.) fűtőcsöves tartálykocsik
- ásványolajtermékek szállítására alkalmas (fűtőolaj, bitumen stb.) fűtőcsöves, külső hőszigeteléssel és burkolattal ellátott tartálykocsik
- élelmiszeripari termékek szállítására alkalmas (növényolaj, melasz stb.) fűtőcsöves tartálykocsik
- vegyipari termékek szállítására alkalmas (savas, lúgos stb.) tartálykocsik
- gázszállító tartálykocsik
- poranyagszállító (cement, korom stb.) tartálykocsik

Fedett teherkocsik:
- gabonaszállító teherkocsik
- zárt oldalfalú, oldalajtókkal ellátott fedett teherkocsik
- alumínium, vagy ponyva eltolható oldalfalú fedett teherkocsik
- Lemeztekercsszállító teherkocsik

Nyitott és pőre teherkocsik:
- magas oldalfalú nyitott teherkocsik
- alacsony odalajtókkal ellátott nyitott teherkocsik
- oldalfal nélküli pőre teherkocsik
- rakoncákkal ellátott rönkszállító teherkocsik
- konténerszállító teherkocsik
- ACTS rendszerű konténerek szállítására alkalmas fordítókeretes konténerszállító teherkocsik

Speciális teherkocsik:
- 10 tengelyes Ro-La kamionszállító teherkocsik
- 8 tengelyes Ro-La kamionszállító teherkocsik
- autószállító teherkocsik

A fent felsorolt kocsitípusokon túl is várjuk megkeresésüket.

Tartálykocsik tisztítása, nitrogénezése, gáztalanítása

Folyadékszállító tartálykocsik belső tisztítására vállalkozunk "fehér árus" kocsinál gőzöléses, vagy "fekete árus kocsinál" vegyszeres forróvizes mosás technológiával. Gázszállító tartálykocsik gázterét nitrogéngázzal öblítjük, ill. töltjük a javítás után, így a töltőbázisokon a szénhidrogéngáz-termékekkel történő töltésnél nem képződik a gáztérben robbanásveszélyes gázelegy. 2018-ban tevékenységünk bővült gázszállító tartálykocsik belső tisztításával (gáztalanítás).

Acélszerkezet gyártás

Általános kondíciók

Vállalatunk minden előírással, személyi és tárgyi eszközökkel rendelkezik a mai kor elvárásainak megfelelő acélszerkezet gyártáshoz (felelős személyzet, a minőségügyi intézkedések, a fontosabb berendezések).

1, Tanúsítványok, dokumentáció:
- Vasúti tartálykocsik és alkatrészei gyártásához AD2000/HP0, TRT 009, RID 6.8.2.1.23;
- Vasúti kocsik és alkatrészei gyártásához EN 15085-2;

Acélszerkezet gyártáshoz EN 3834-2 érvényes üzemalkalmassági tanúsítványokkal rendelkezünk. Érvényes eljárásvizsgálatokkal rendelkezünk (EN ISO 15614, EN 15085 szerint):
- ötvözetlen szerkezeti acélokra - 111, 135-ös hegesztési eljárás
- növelt folyáshatárú acélokra - 111, 121, 141, 141/135-ös hegesztési eljárás
- korrózióálló acélokra - 111-es hegesztési eljárás
- alumíniumra - 131-es hegesztési eljárás

2, Személyi feltételek:
Gyártáshoz és anyagvizsgálathoz szükséges kiképzett személyzet rendelkezésre áll. Közel 40 fő minősített hegesztővel rendelkezünk (EN 287-1, EN ISO 9606-2 szerinti minősítéssel).
Különböző anyagvizsgálatokat tudunk végezni: - penetrációs-,
- mágnesporos-,
- ultrahang-,
- röntgen vizsgálat.

3, Tárgyi feltételek:
Felületkezelés, Szemcseszórás:
Alkatrészek, szálanyagok, táblalemezek gépi szemcseszórása, felület előkészítése szálanyagszóróban. Komplett darabok, alvázak szórása szemcseszóró kabinban.

Sajtológépek:
Sajtolóerő, max. 2,5 MN

Alakítható lemezvastagság sajtolásnál:
- hidegalakítás: 8 mm
- melegalakítás: 20 mm

Ollók:
- száma: 3 db
- vágható vastagságtartomány ferrites acélok esetében 16mm.

Termikus vágóberendezések:

Tipus és szám:
- 1 db ESAB COMBIREX CXE-P 3500
- 1 db ESAB UXC-P ( max 8 m-es munkaasztallal )
ausztenites acélokhoz:
- 2 db Weldiplas 90 típusú kézi plazmavágó.

Forgató berendezések:
- Görgős forgatók, forgatóasztalok, hajtóműves forgatók.

Hegesztőgépek:
- Alkalmasak a következő eljárásokra: 111, 121, 131, 135, 141.

Emelőszerkezetek:
- Futódaruk, autódaru, kocsiemelő, villás emelő targoncák.

Acélszerkezeti gyártmányok

Nagyméretű hegesztett szerkezet gyártás, vasúti illetve egyéb alkalmazási területre.

Összeállító sablon, Készülékgyártás:
Acélszerkezet összeállításához szükséges sablonok, készülékek, forgatók tervezése és legyártása.

Vasúti kocsi részegység gyártás:
Vasúti kocsi részegységek illetve fő darabok gyártása.

Mega alváz gyártás:
Mega II konténerszállító vasúti alváz gyártása, svájci megrendelésre. Készülékben az alváz alkatrészeinek készrehegesztése, illetve a teljes alváz összeállítása és készrehegesztése. Alváz festése, fékrendszer felszerelése.

Homlokfal gyártás:
Német megrendelésre 1200 darab eltolható oldalfalú kocsi homlokfal gyártása.

Rögzítő kar gyártás:
Német megrendelésre 800 darab rögzítő kar gyártás tekercs szállító kocsikhoz.

Tető és oldalfal gyártás:
Osztrák megrendelésre 105 egység só szállító kocsihoz tető szerkezet és oldalfal gyártása.

Lohr alváz
560 darab, orosz piacra szállított autószállító kamion pótkocsi alváz gyártása.

Nuclear Cargo szállítókeret
8 darab, a Heavy Cargo Service megbízásából gyártott hidraulikus állítási lehetőséggel fölszerelt speciális szállítókeret különleges szállítási feladatokhoz. Végfelhasználó a Deutsche Bahn.

Tanusítványaink

A Grampet Debreceni Vagongyár Kft. minőségügyi szempontú tanúsítványai

Közérdekű információ

Kapcsolat

Az alábbi elérhetőségek egyikén kereshet meg minket.


embed google map embedgooglemap.net
 • Cégadatok

  Grampet Debreceni Vagongyár Kft.
  4034, Debrecen
  Hét vezér u. 24/B.
  Magyarország
  Nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
  Cg.09-09-001988.
 • Központi telefonszám

  (06-52)-889-100
 • Email

  info@vagongyar.hu
 • Ábrahám Sára

  Ügyvezető asszisztens
  (06-52)-889-114 abraham.sara@vagongyar.hu
 • Hingli Enikő

  Ügyvezető asszisztens
  (06-52)-889-120 hingli.eniko@vagongyar.hu
 • Fax

  (06-52)-889-199
 • Visszaélések bejelentése: